Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systematiska översikter för studenter: Hem

Att skriva en systematisk översikt som studentarbete

I denna Ämnesguide finns information till dig ska skriva en systematisk översikt som examensarbete eller uppsats. I en systematisk översikt är målet att hitta all befintlig forskning inom ett avgränsat område. Det ställs höga krav på transparens och dokumentation, och sökningarna som görs ska kunna upprepas av andra. De måste alltså redovisas i detalj, till exempel i ett sökschema. När lärosäten och myndigheter utför systematiska litteratursökningar arbetar minst två personer under lång tid, ofta mellan 12-36 månader, med sökningarna. Eftersom tiden är begränsad i ett studentarbete behöver nivån på sökningarna anpassas, men även här är det viktigt att sökningarna är uttömmande och korrekt redovisade. Beroende på vilket ämne du skriver i kan kraven och instruktionerna du fått skilja sig åt och det är därför viktigt att du håller dig till den information du fått av din lärare eller handledare, och ser denna guide som en generellt översikt.

Vad är en systematisk översikt?

En systematisk översikt (systematic review på engelska) är en litteraturöversikt som enligt en specifik metodologi sammanställer all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde. 

Den systematiska översikten skiljer sig från litteraturgenomgången i det avsnitt som heter Tidigare forskning som ingår i alla uppsatser på flera sätt. I tabellen nedan görs en övergripande jämförelse mellan de två översiktstyperna. 

Definitionen och utgångspunkten för tabellen ovan är hämtad från Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket.

Planera sökningar

För dig som student innefattar arbetet med att göra en systematisk översikt att ta fram en snäv frågeställning, utföra omfattande sökningar och att redovisa sökningarna i ett sökschema eller i en modell. 

Sökningarna i en systematisk översikt ska vara breda så att så mycket som möjligt av allt relevant material fångas in. Se figur 4.2 (SBU:s metodbok 2017, s. 33).

Kontakta oss

För frågor kontakta din kontaktbibliotekarie eller boka sökhjälp via webbformuläret.