Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rättsvetenskap: Startsida

OBS! Detta är en icke aktuell ämnesguide. Gå istället till: https://libguides.lnu.se/rattsvetenskap/

OBS! Detta är en icke aktuell ämnesguide. Gå istället till: https://libguides.lnu.se/rattsvetenskap/

Rättsvetenskap

Sök i UB:s katalog

Utvärdering

Vi ber dig som deltagit i Universitetsbibliotekets undervisning eller bokade sökhjälp att svara på två snabba frågor:

Välkommen till ämnesguiden i rättsvetenskap

Välkommen till ämnesguiden! Här får du tips på hur du kan hitta information, t ex böcker, artiklar och fakta. Kontakta gärna oss kontaktbibliotekarier för vidare hjälp.

  Sök- och skrivhjälp

I bibliotekets sök- och skrivhjälp har vi samlat texter som handlar om att söka, värdera och använda information. Klicka på länken och läs t ex om vad en vetenskaplig artikel är, hur du skriver referenser och hur du undviker att plagiera andras arbete.

Boka sökhjälp

Behöver du hjälp med informationssökning? Du som är student eller personal vid Linnéuniversitetet kan boka sökhjälp med din kontaktbibliotekarie i samband med att du skriver rapport, uppsats, examensarbete eller avhandling.

Vänd dig till Mattias Rieloff eller Eva Nyström. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Sökhjälp innebär handledning i informationssökning. Du beskriver ditt behov och bibliotekarien ger ett pedagogiskt stöd vid informationsökning och informationsanvändning. Du kan exempelvis få hjälp med:

Sökhjälp - skylt

 

  • Att värdera och välja informationskällor
  • Att formulera lämpliga sökord utifrån ämne eller problemformulering
  • Att använda lämplig sökteknik vid databassökning
  • Frågor kring upphovsrätt, referenshantering och plagiat
  • Frågor kring publicering i universitetets elektroniska arkiv

 

Syftet med sökhjälpen är att förse dig med redskap för att självständigt kunna söka, värdera och använda information, med utgångspunkt i de krav som ställs i samband med egna arbeten som paper och uppsatser.

 

Subject librarian - Växjö

Mattias Rieloff's picture
Mattias Rieloff
Contact:
mattias.rieloff@lnu.se

0470 767488