Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Polisutbildningen: Söka

Välkommen

I ämnesguiden hittar du informationsresurser för dina studier.

 

Boka sökhjälp

Har du provat att söka litteratur och behöver hjälp med att komma vidare kan du boka sökhjälp.

Drop-in Sök- och skrivhjälp

Med anledning av Corona/COVID-19:

Drop-in Sök- och skrivhjälp via Zoom

Torsdagar kl. 12–14.

Länk till Zoom: lnu.se/drop-in

OneSearch

OneSearch

 

OneSearch är UB:s söktjänst för gemensam sökning i flera av våra databaser och bibliotekskatalogen - samtidigt

Lagkommentarer i Juno

Följande lagkommentarer ingår i vårt abonnemang på Juno från Karnow juridik. De motsvarar senaste utgåvan av de tryckta lagkommentarerna.

 • Alkohollagen
 • Brottsbalken
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Förvaltningslagen
 • Förvaltningsprocesslagen
 • Förundersökningskungörelse
 • Föräldrabalken
 • Grundlagarna
 • Kommunallagen
 • Nya sociallagarna
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Ordningslagen
 • Personuppgiftslagen
 • Polislagen
 • Rättegångsbalken
 • Rättshjälpslagen
 • Trafikkommentarer
 • Utlänningslagen
 • Vapenlagen
 • Äktenskapsbalken
 • Ärvdabalken 1 & 2

 

 

Förkortningar

Ds 2005:1           Departementsserien
SOU 2002:122   Statens offentliga utredningar
Prop. 1999/2000:27 Proposition
Bet. 1999/2000:JuU9    Betänkande - justitieutskottet

Rskr. 1999/2000:150

​Riksdagsskrivelse

SFS 1984:387    Svensk författningssamling
NJA 2002 s. 449 Nytt juridiskt arkiv 1 – rättsfall från Högsta domstolen
RH  2013:2   Rättsfall från hovrätterna
HFD 2011 ref 11 Högsta förvaltningsdomstolenreferat
JO  2005/06 s. 135 Justitieombudsmannens ämbetsberättelse