Skip to main content

EU-information och EDC: Start

Subject librarians

Kontaktbibliotekarie

Mattias Rieloff, Växjö

0470-76 74 88

mattias.rieloff@lnu.se

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum

 

Välkommen till Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) vid Linnéuniversitetet! EDC-biblioteken samlar och förmedlar EU-dokument samt hjälper studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information. Vår uppgift är också att tillgängliggöra det egna lärosätets Europaforskning.

I EDC-samlingen hittar du både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ. Materialet går att söka i LIBRIS och i Universitetsbibliotekets katalog.

EDC-samlingen innehåller lagstiftning, förarbeten, domstolsavgöranden, statistik, tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och informationsmaterial. Inom Europa finns EDC-samlingar vid ett stort antal universitetsbibliotek – enbart i Sverige vid elva universitets- och högskolebibliotek.

Europa direkt

Har du frågor om EU? Kontakta gärna Europa direkts centrala informationstjänst eller ditt lokala informationskontor.

OneSearch

OneSearch

 

OneSearch är UB:s söktjänst för gemensam sökning i flera av våra databaser och bibliotekskatalogen - samtidigt

  Sök böcker och avhandlingar