Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EU-information och EDC: Start

Subject librarians

Kontaktbibliotekarie

Mattias Rieloff, Växjö

0470-76 74 88

mattias.rieloff@lnu.se

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum

 

Välkommen till Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) vid Linnéuniversitetet! EDC-biblioteken samlar och förmedlar EU-dokument samt hjälper studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information. Vår uppgift är också att tillgängliggöra det egna lärosätets Europaforskning.

I EDC-samlingen hittar du både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ. Materialet går att söka i LIBRIS och i Universitetsbibliotekets katalog.

EDC-samlingen innehåller lagstiftning, förarbeten, domstolsavgöranden, statistik, tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och informationsmaterial. Inom Europa finns EDC-samlingar vid ett stort antal universitetsbibliotek – enbart i Sverige vid elva universitets- och högskolebibliotek.

Europa direkt

Har du frågor om EU? Kontakta gärna Europa direkts centrala informationstjänst eller ditt lokala informationskontor.

OneSearch

OneSearch

 

OneSearch är UB:s söktjänst för gemensam sökning i flera av våra databaser och bibliotekskatalogen - samtidigt

  Sök böcker och avhandlingar