Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systematiska översikter för forskare: Referenshantering

Export till EndNote

Här finns instruktioner om hur man exporterar sitt sökresultat från databassökning i två vanliga gränssnitt.

EBSCO - Business Source Premier, Cinahl, SportDiscus

Proquest - ERIC, Sociological abstracs, Social services abstracts m.fl.

Hantering av referenser i EndNote

Du kan enkelt skapa grupper, ta bort dubbletter och göra sökbara anteckningar i EndNote. Se instruktioner i dokumentet.