Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik: Skriva och värdera

Värdera information

Här får du goda råd för vad som kännetecknar en vetenskaplig publikation.

Samarbeta smartare

En guide till digitala verktyg som hjälper dig skriva, planera och diskutera i grupper, på campus och distans.

Bild: CC BY-NC-SA Some rights reserved by Opedagogen

Information om tidskrifter

Via länkarna nedan kan du få information om tidskrifter.

Skriva akademiskt

UB:s sidor om att skriva och referera

Skrivguiden.se 

Du har som student möjlighet att boka texthandledning och få tips och råd om ditt akademiska skrivande :  
Boka texthandledning